Billedet på sidehoved
  • Tvis Skole
  • Skolevænget 1, Tvis, 7500 Holstebro
  • 96115840
  • Tvis.skole@holstebro.dk
  • 5798004621639
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Tvis Skole

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal
 

Karaktergennemsnit

Se karaktergennemsnit på : 
 
 
 
Se dette års karaktergennemsnit under menupunktet "Undervisning" - "prøvekarakterer"

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

 

 

Antal lærere